автори мислења од комуналец

комуналец

700 ПОСТОВИ 0 КОМЕНТАРИ

Објаснувачки белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. Објаснувачките белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. моѓе...

Финансиски извештаи за 2023 год. Финансиските  извештаи за 2023 год. може да ги погледнете тука.

Годишен финансиски извештај за 2023 год. Целосниот годишен финансиски извештај за 2023 год. може да го погледнете тука

Биланс за 2023 година Во прилог го објавуваме годишниот Биланс за 2023 година. Целосниот извештај може да го пoгледате овде

Годишен извештај за барање на информации од јавен карактер за 2023 ГОД.

О Г Л А С за продажба на утврден расход...

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД“Комуналец“ – Струмица, број  02- 6674/10  од 16.11.2023 год.   и  член 34 став 12 од Статутот...

Соопштение

Поради дефект на главна водоводна цевка која минува низ градскиот парк деновиве делови од Струмица и населените места Добрејци и Просениково беа без вода....

О Г Л А С за продажба на утврден расход на...

Врз основа на Одлуката за продажба на утврден расход на основни средства и опрема по пат на јавно наддавање по втор пат  донесена од...

Квартален Извештај за период 01.01-30.06.2023

Во прилог го прикачуваме кварталниот извештај за ЈПКД Комуналец Струмица   За преглед кликнете овде

Монтажа на полу подземни контејнери

ЈПКД „Комуналец започна со монтажа на полу подземни контејнери низ градот кои ги набави Општина Струмица преку ЈПКД „Комуналец“, а како што најави градоначалникот...