Последни вести

Извештај за сработеното од I – IХ МЕСЕЦ ’22

Според правилата на транспарентност, Јавното претпријатие Комуналец - Струмица го објавува извештајот за сработеното во периодот Јануари - Септември 2022 година.   Целосниот извештај можете да...

ОГЛАС бр. 4/2022

ЈПКД Комуналец го објавуба огласот бр 4 за за вработување на неопределено работно време на даватели на јавни услуги и помошно -технички лица   Целосниот оглас...

Комуналец - ПРОМО

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Соопштенија

О Г Л А С за продажба на утврден расход на...

ОГЛАС - јавно наддавање на расход по вонреден попис 2021 година -прв Огласот можете да го погледенете овде

Неделна акција

ЈПКД Комуналец продолжува со неделните акции за подобрувањена животната средина, денес екипа започна со чистење од треви, коров и други растенија на најгорниот дел...

Чистење и одржување на јавна средина

Пазари

Пазари

Пазарите во општина  Струмица се на територијата на градот на локации кои овозжуваат лесен пристап за задоволување на потребите на граѓаните од сите делови...

Дистрибуција на вода

Дистрибуција на вода со одржување и реконструкција и доизградба на водоводниот...

Водоснабдувањето на градот Струмица пратставува еден современ водоснабдителниот систем кој е изграден и континуирано се гради, кој се проширува и постојано осовременува повеќе од...

Реализирани проекти

Уредување и одржување на паркови и зелени површини