Последни вести

Објаснувачки белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. Објаснувачките белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. моѓе...

Финансиски извештаи за 2023 год. Финансиските  извештаи за 2023 год. може да ги погледнете тука.

Комуналец - ПРОМО

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Соопштенија

О Г Л А С за продажба на утврден расход...

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД“Комуналец“ – Струмица, број  02- 6674/10  од 16.11.2023 год.   и  член 34 став 12 од Статутот...

Соопштение

Поради дефект на главна водоводна цевка која минува низ градскиот парк деновиве делови од Струмица и населените места Добрејци и Просениково беа без вода....

Чистење и одржување на јавна средина

Пазари

Пазари

Пазарите во општина  Струмица се на територијата на градот на локации кои овозжуваат лесен пристап за задоволување на потребите на граѓаните од сите делови...

Дистрибуција на вода

Дистрибуција на вода со одржување и реконструкција и доизградба на водоводниот...

Водоснабдувањето на градот Струмица пратставува еден современ водоснабдителниот систем кој е изграден и континуирано се гради, кој се проширува и постојано осовременува повеќе од...

Реализирани проекти

Уредување и одржување на паркови и зелени површини