Биланс на Состојба 2021

Прикачениот документ во оваа објава го содржи официјалниот баланс на состојба за 2021 година на ЈПКД Комуналец   Погледнете ја овде.

Биланс на Состојба 2019

Прикачениот документ во оваа објава го содржи официјалниот баланс на состојба за 2019 година на ЈПКД Комуналец   Погледнете ја овде.

Ревизорски извештај 2020 (конечен)

Извештај изработен од независен ревизор. Истиот можете да го погледнете овде.

Ревизорски извештај 2021

Извештај изработен од овластен ревизор. Истиот можете да го погледнете овде.

Ревизорски извештај 2019

Извештај изработен од овластен ревизор. Истиот можете да го погледнете овде.

Одлука за освојување на годишен ревизорски извештај 2020 со год извештај

Погледнете ја одлуката за освојување на годишниот ревизорски извештај за 2020-та година, кликнете овде

Ревизорски извештај за 2020

Објавен е ревизорскиот извештај за 2020-та година, за да го погледнете истиот кликнете овде

Ревизорски извештај за 2017 година

Преземи тука: Ревизорски извештај 2017 (1)