Брзо Лесно и Едноставно - Пријавување состојба на водомер

Пополнете ја формата подолу

    *Пријавувањето на состојбата не се однесува за дигиталните водомери.

    **Напомена: Состојбата на водомерот е најсоодветно да ја отчитате и внесете во период од 10 до 20 ден во месецот, за да биде фактурирано во тековниот месец.

    ***Ве молиме внимавајте фотографијата да биде доволно јасна и читлива.

    Упатство за правилно пополнување на форма