Чистење и одржување на градските гробишта

Чистење и одржување на градските гробишта

1819
0
АКЦИЈА

Одделениjaта “Комунална Хигиена“, “Одржување и управување со градските гробишта“, “Одржување и управување со јавно зеленило“ и секторот “Механизација“ при ЈПКД “Комуналец“  започнаа со чистење и одржување   на градските гробишта. Со чистењето ќе биде опфатен целиот комплекс и сите гробни места и патеки ќе бидат исчистени од треви, стари дрвја, бетонски и други остатоци. Истовремено започна чистење и уредување на улиците  околу МВР – Струмица