Одлука за избор на кандидати по оглас 65/2022

Одлука за избор на кандидати по оглас 65/2022

421
0
АКЦИЈА

По претходно објавениот оглас и спроведување на сите законски регулативи ги објавуваме одлуките по претходно објавениот оглас


Истите можете да ги погледнете

овде за избор на Зорица Дробарова

овде за избор на Благородна Коцирова