221
0
АКЦИЈА

Прикачениот документ во оваа објава го содржи официјалниот баланс на состојба за 2020 година на ЈПКД Комуналец


 

Погледнете ја овде.