215
0
АКЦИЈА

Објаснувачки белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год.


Објаснувачките белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. моѓе да ги погледнете тука.

АКЦИЈА
претходниот член,