Чистење на каналите за одведување на атмосферски води

Чистење на каналите за одведување на атмосферски води

1687
0
АКЦИЈА

Во текот на оваа работна недела започна чистење на каналите Свети Илија, на потегот до мостот позади бенсиската станица Лук Оил, Река Тркајна од мостот кон населено место Сачево кон Градско Балдовци. Со ова се подобрува протокот на атмосферските води во каналите и истите се чистат и се отстранува појавената вегетација.