Чистење на долниот дел од каналот на „Крушевска Република„

Чистење на долниот дел од каналот на „Крушевска Република„

251
0
АКЦИЈА

ЈПКД „ Комуналец „ – Струмица изврши чистење на долниот дел од каналот на „Крушевска Република„ со што се превенира создавање на поплави од дождови наредниот период. Во акцијата е искосена соберена сета трева и растенија кои нараснале во летниот перод . Апелираме до сите граѓани кои живеат во овој дел на градот за посовесно однесување и забрануваме секакво фрлање на одпадоци во каналот. Домакинствата својот отпад да го пријават на телефонскиот број 13-110 за да може истиот да биде навремено подигнат.