Чистење на делот покрај танзитниот пат

Чистење на делот покрај танзитниот пат

1594
0
АКЦИЈА

Во склоп на кампањата “Еко Фронт“ во тек е спроведување на акција за чистење и косење покрај транзитниот пат со цел да се зголеми прегледноста за движење на возилата.