Чистење и уредување на просторот околу Одделениата за брза помош и нервно

Чистење и уредување на просторот околу Одделениата за брза помош и нервно

1107
0
АКЦИЈА

Одделението “Комунална хигиена“ и „Уредување на градско зеленило при ЈКПД ,,Комуналец,,  по молба од Менаџментот  на Градска болница  започна со чистење на дворот на Нервното  Одделение и Одделението за Брза помош,  од каде што беа сечени гранките на дрвјата, искосена и соберена исушената трева, собран целиот отпад, шут од градежни материјали и разни други работи кои граѓаните несовесно го оставаат  во и околу дворот на болницата.