Тековно кроење на дрвјата

Тековно кроење на дрвјата

1501
0
АКЦИЈА

Според Годишниот план на работа, деновиве, работната единица од “Одделението за управување и одржување на јавното зеленило“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ почна да работи на кроење на дрвјата, при што се отстрануваат ниските гранки кои им пречат на минувачите и возилата. Се работи и на отстранување на стари и деградирани дрвја на повеќе локации во градот, дрвја кои претставуваат опасност за околината.