Редовно одржување на зелените површини во градот

Редовно одржување на зелените површини во градот

2078
0
АКЦИЈА

Редовно се одржуваат тревните површини  со косење, полевање,  засадување сезонско цвеќе, негово одржување, како и одржување на постоечкиот саден материјал во парковите. Дрворедите долж сообраќајниците исто така се одржуваат со нивно навремено окопување, чистење од трева, полевање  и кроење.