Посадени палми на булевар “Ленинова“

Посадени палми на булевар “Ленинова“

1985
0
АКЦИЈА

Работната единица  “Одделение за управување и одржување на јавно зеленило“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ во склоп на програмата за хортикултурно уредување на Општина Струмица за 2018 година, извршија збогатување на делот од паркот на потегот на булевар “Ленинова“ со посадување на егзотичните дрвја (палми).