ОГЛАС бр. 3/2022

ОГЛАС бр. 3/2022

548
0
АКЦИЈА

Согласно Законот за вработени во јавниот сектор
(Сл. весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и Сл. весник на РСМ бр. 143/19)


 

ЈПКД Комуналец го објавува следниот оглас за вработување на неопределено работно време – целосниот оглас може да го видете овде