Обновување и санирање на игралиштето во населено место Добрејци

Обновување и санирање на игралиштето во населено место Добрејци

1631
0
АКЦИЈА

Се изврши обновување и санирање на елементите поставени на игралиштето во населено место Добрејци. Истата акција ќе продолжи во сите населени места на територијата на Опшина Струмица.