Ноќно машинско чистење на улици

Ноќно машинско чистење на улици

1368
0
АКЦИЈА
Покрај секојдневното чистење, метење и собирање на отпад ЈПКД „Комуналец„ започнува и со ноќно чистење и перење на улиците и тротоарите. За таа цел е набавена машина која врши целосно собирање на наталожената прашина и земја која во текот на денот е наталожена по коловозите и тротоарите, за потоа цистерна да изврши перење со вода на истите површини.
Со тоа како Јавно Комунално Претпријатие сакаме да допринесеме за почиси улици и тротоари, а граѓание да добијат поквалитетна животна средина.