Колку е висока еколошката свест во Македонија?

Колку е висока еколошката свест во Македонија?

2257
0
АКЦИЈА

Во последните неколку години, екологијата како наука започнува се повеќе да се развива како резултат на големиот број нарушувања предизвикани од човекот врз планетата Земја. Брзиот начин на живот и развојот на технологијата предизвикаа човекот се понесовесно да се однесува кон својата околина и да заборави на одредени важни фактори кои придонесуваат за поздрав живот и поздрава животна средина. Поради тоа, насекаде низ светот започнаа да се појавуваат голем број организации и здруженија посветени на подигнување на еколошката свест на човекот. Меѓутоа, каде се наоѓа Македонија на мапата на еколошки развиени земји?


Според последните истражувања, Македонија е на дното на листата според нивото на еколошка свест, односно таа е 73 место на листата на еколошки најчисти земји во светот од вкупно 149 држави. Во рамките на Европа, Македонија го зазема третото место на листата од позади, односно рангирана е на 37 место од вкупно 40 држави, а зад нас се само Романија, Украина и Молдавија. Водечко место на листата за најчиста земја во Европа зафаќа Швајцарија, додека од регионот на високо место се котираат Словенија на 15 место, Хрватска на 20  и Албанија на 25 место. Додатно на ова, главниот град Скопје минатата година беше прогласен за втор најзагаден град во Европа, што претставува застрашувачки факт.

Според горенаведеното, може да се заклучи дека граѓаниите на Република Македонија имаат ниско развиена еколошка свест. Останува само да се постави прашањето дали тоа се појавува како резултат на недоволната информираност во врска со екологијата и еколошките постапки коишто треба да се преземат или пак на неодговорноста на самите граѓани во врска со одржување на чиста животна средина?