Квартален извештај 2023 година (прв квартал)

Квартален извештај 2023 година (прв квартал)

340
0
АКЦИЈА

Финансиски извештај за прв квартал од 2023 година на ЈПКД Комуналец


 

Истиот е прикачен овде.