ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ...

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2018 ГОДИНА

713
0
АКЦИЈА

ПРЕЗЕМИ ТУКА: ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2018 ГОДИНА