Есенско чистење на градските гробишта

Есенско чистење на градските гробишта

1554
0
АКЦИЈА

Одделениjaта “Комунална Хигиена“, “Одржување и управување со градските гробишта“, “Одржување и управување со јавно зеленило“ и секторот “Механизација“ при ЈПКД “Комуналец“ ја започнаа акцијата за есенско чистење на градските гробишта. Со чистењето ќе биде опфатен целиот комплекс и сите гробни места и патеки ќе бидат исчистени од треви, стари дрвја, бетонски и други остатоци. Истовремено со чистењето  се обновуваат и патеките и се врши хортикултурно уредување.