Демант по реакција на корисници на тезги во “Градскиот Пазар“

Демант по реакција на корисници на тезги во “Градскиот Пазар“

1373
0
АКЦИЈА

Реакцијата на поединци, корисници на тезги во Градскиот пазар во склоп на Г.Т.Ц “Глобал“ Струмица, кои излегоа со тврдења дека се обесправени и на кои денес поради неовластено користење и злоупотреба на електрична енергија, со одлука на Управниот орган на одделението “Управување со пазари“ при ЈПКД “Комуналец“ и беше оневозможена. Потенцираме дека користењето на електрична енергија на тезгите во Градскиот пазар, е надвор од месечната наемнина за истите, а се пресметува паушално земајки ја во предвид дејноста на корисниците, квадратурата и приклучените електрични апарати. Останатиот дел на корисници кои регуларно имаат склучено договор за користење на електрична енергија продолжија со непрекинато  извршување на својата дејност.