Генерално чистење на просторот околу поранешната касарна

Генерално чистење на просторот околу поранешната касарна

1374
0
АКЦИЈА

Работната едница “Одделение за Комунална хигиена“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ , извршија чистење и отстранување на целиот биоразградлив, кабаст и друг вид на отпад на просторот околу поранешната касарна. Со потребната опрема се отстранува потешкиот смет да за просторот максимално да биде искористен.