Генерално чистење на населено место Банско

Генерално чистење на населено место Банско

1568
0
АКЦИЈА

Согласно годишниот план за генерално чистење на населените места на територија на општина Струмица за 2019 година, Одделението „Комунална Хигиена„ при Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ изврши пролетна акција во населеното место Банско. Извршено е генерално чистење, се метеа улиците, комплетно се средија парковите, беше искосена тревата и се собра и подигна отпадот од јавните површини.