Биланс на Состојба 2021

Биланс на Состојба 2021

353
0
АКЦИЈА

Прикачениот документ во оваа објава го содржи официјалниот баланс на состојба за 2021 година на ЈПКД Комуналец


 

Погледнете ја овде.