Биланс на Состојба 2019

Биланс на Состојба 2019

17
0
АКЦИЈА

Прикачениот документ во оваа објава го содржи официјалниот баланс на состојба за 2019 година на ЈПКД Комуналец


 

Погледнете ја овде.