Tековно чистење и одржување на булеварот “Маршал Тито“

Tековно чистење и одржување на булеварот “Маршал Тито“

1744
0
АКЦИЈА

Денес, 02.05.2018 година, Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“, изврши тековно чистење, косење на тревата и чистење на атмосферската канализација на булеварот “Маршал Тито“.