Tековно чистење и одржување на булеварот “Маршал Тито“

Tековно чистење и одржување на булеварот “Маршал Тито“

1883
0
АКЦИЈА

Денес, 05.07.2018 година, работни едниници од одделението “Градско Зеленило“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“, изврши тековно чистење, косење на тревата на булеварот “Маршал Тито“.