Чистење на фекалната канализација

Чистење на фекалната канализација

2283
0
АКЦИЈА

Во склоп на тековните активности на одделението „Воодовод и канализација“ се изврши чистење на фекалната канализација на улица „24 Октомври“до пресекот на улицата со булеварот „Гоце Делчев“. Во текот на оваа работна недела, оваа активност ќе продолжи во останатите улици во градот.