Чистење на населеното место Дабиле

Чистење на населеното место Дабиле

1071
0
АКЦИЈА

Одделението “Комунална хигиена“ при ЈКПД ,,Комуналец,,  денес започна со чистење на населеното место Дабиле. Во акцијата беше изметен магистралниот пат кој минува низ селото  и тротоарите. Целата наталожена земја и коров беа собрани и одстранети.  Со вакви акции ЈКПД ,,Комуналец,, ке  продолжи и понатаму и ке бидат исчистени главните патови низ населените места  на Општина Струмица. Секако ги молиме и сите граѓани за посовесно однесување и фрлање на отпадоците исклучиво на местата кои се определени.