Чистење на локалната депонија кај Банско

Чистење на локалната депонија кај Банско

1312
0
АКЦИЈА

  Одделението “Комунална хигиена“ при ЈКПД “Комуналец“ во соработка со Општина Струмица продожи  со со акцијата за отстранување на дивите депонии. Денес се работи на порамнување и отстранување на комуналниот отпад од локалната  депонија која се наоѓа на влезот во Банско. Се апелира до граѓаните својот кабаст отпад (мебел, стара електрична и електронска опрема) и градежeн шут да не го депонираат на места кои не се одредени за таа намена.

АКЦИЈА

Facebook
Twitter