Хортикултурно уредување на улица Маршал Тито

Хортикултурно уредување на улица Маршал Тито

1559
0
АКЦИЈА

Екипа од Одржување и управување со јавно зеленило“ при ЈПКД “Комуналец“ продолжува со  холтикултурно уредување на  пешачките острови низ Струмица. Се уредува улицата Маршал Тито  од кружниот тек на каналот се до средното техничко училиште Никола Карев. Се врши садење  на колоритни зимзелени садници, трева, и се отсрануваат исушените растенија. Со тоа се одржува и се подобрува  изгледот и на тој дел од градот се со цел да имаме почиста,поубава урбана животна средина.