Хортикултурно се доуредува плоштадот “Гоце Делчев“

Хортикултурно се доуредува плоштадот “Гоце Делчев“

2108
0
АКЦИЈА

Во склоп на тековната акција на обновување и уредување на зелените јавни површини, одделението “Градско Зеленило“ при Јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец изврши пролетна обнова на цвеќињата, тревниците, како и кроење на нискостеблестите растенија на плоштадот “Гоце Делчев“.