Тековно собирање на сметот

Тековно собирање на сметот

1423
0
АКЦИЈА

Во склоп на тековните активности, одделението „Чистота“ при ЈПКД „Комуналец“ врши собирање на сметот од контенјерите пред објектите за заедничко домување (станбени згради) и правните субјекти на сите постоечки реони на територијата на Општина Струмица.