Тековно одржување на фекалната канализација

Тековно одржување на фекалната канализација

1641
0
АКЦИЈА

Во склоп на тековните активности на одделението „Воодовод и канализација“ се изврши чистење на фекалната канализација на булевар „Ленинова“. Поради запушување на постојната канализација,на терен се две цистерни од секторот “Механизација“ и се работи на отстранување на проблемот.  Во текот на оваа работна недела, оваа активност ќе продолжи во останатите улици во градот.