Тековно одржување на населените места

Тековно одржување на населените места

1568
0
АКЦИЈА

Екипи за вршење јавни работи при ЈПКД “Комуналец -Струмица   изведоа неколку акции за собирање листови и отпадоци од улиците и јавните површини, отстранување на искастрени гранки, чистење на диви депониии и уредување на јавните површини.