Тековно кроење на дрвјата на ул.“Јанко Цветинов“

Тековно кроење на дрвјата на ул.“Јанко Цветинов“

1969
0
АКЦИЈА

Акцијата за кроење на дрворедите во градот, денес се одвиваше на потегот на улица “Јанко Цветинов“.