СОУ „Никола Карев“ се приклучи во кампањата „ЕКО ФРОНТ“

СОУ „Никола Карев“ се приклучи во кампањата „ЕКО ФРОНТ“

1870
0
АКЦИЈА

Наставниот кадар и учениците во С.О.У. „Никола Карев“ започнаа со активности за чистење и поставување нова урбана опрема во дворот во училиштето. Инспирирани од  акцијата „Еко фронт-Чиста да ни е“, го прифатија герила проектот ЕКО ПРЕДИЗВИК кој ке се реализира во дворот на училиштето. Денес 20 тина ученици започнаа со собирање на отпадот заедно директорот Драго Јанков, со цел за подигање на свеста и еколошката култура кај своите соученици поентирајки дека „За да имаме чиста и здрава животна средина најпрво би требало да започнеме од сопствениот двор”. Оваа активност ќе трае до петок каде заедно со екипи од авното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ ке се финализира генералното чистење на училишниот двор.


Наставниот кадар и учениците во С.О.У. „Никола Карев“ започнаа со активности за чистење и поставување нова урбана опрема во дворот во училиштето. Инспирирани од акцијата „Еко фронт-Чиста да ни е“, го прифатија герила проектот ЕКО ПРЕДИЗВИК кој ке се реализира во дворот на училиштето. Денес 20 тина ученици започнаа со собирање на отпадот заедно директорот Драго Јанков, со цел за подигање на свеста и еколошката култура кај своите соученици поентирајки дека „За да имаме чиста и здрава животна средина најпрво би требало да започнеме од сопствениот двор". Оваа активност ќе трае до петок каде заедно со екипи од авното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ ке се финализира генералното чистење на училишниот двор.

Gepostet von Еко Фронт – ЧистаДаНиЕ am Dienstag, 28. Mai 2019