Се обновуваат клупите во градскиот парк

Се обновуваат клупите во градскиот парк

1774
0
АКЦИЈА

По завршувањето на летниот период се изврши обновување на постоечките клупи во градскиот парк, каде се променија оштетените делови на истите.