Се обновуваат искршените играчки во дворовите на градинката „Детска радост“

Се обновуваат искршените играчки во дворовите на градинката „Детска радост“

1804
0
АКЦИЈА

Одделението “Механизација“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ извршија обнова на постоечите реквизити и играчки во дворот. Сите играчки ќе бидат ставени повторно во функција и ќе бидат на располагање на дечињата згрижени во градинката “Детска Радост“