Реновирање на пешачките острови на улица Ленинова

Реновирање на пешачките острови на улица Ленинова

2017
0
АКЦИЈА

Eкипи  од Одржување и управување со јавно зеленило“ при ЈПКД “Комуналец“  започнаа со хортикултурно реновирање на пешачките острови на улица Ленинова.  Се  започна со вадење на  сите зимзелени нискостеблести растенија, за потоа пешачките острови да бидат посеани со трева и високостеблести листопадни дрвја. Со тоа ке се овозможи поголема прегледност во сообракајот а и самата улица ке добие нов урбан изглед.