Реновирање на зелените површини на булевар Ленинова

Реновирање на зелените површини на булевар Ленинова

1666
0
АКЦИЈА

Eкипи  од Одржување и управување со јавно зеленило“ при ЈПКД “Комуналец“  продолжуваат  со хортикултурно реновирање на зелените површини  на булевар  Ленинова.    Сите зимзелени нискостеблести растенија  се пресадуват на други делови низ градот , за на нивно место да биде поставен систем за наводнување капка по капка. Целата површина ќебиде посеана со трева и високостеблести листопадни дрвја, со што ќе  се овозможи поголема прегледност во сообракајот а и самиот булевар ќе добие нов урбан изглед.