Реконструкција на водоводната мрежа на улица “Киро Абрашев“

Реконструкција на водоводната мрежа на улица “Киро Абрашев“

2010
0
АКЦИЈА

Во текот на минатата работна недела се изврши реконструкција на постојната водоводна мрежа на потегот на улица “Киро Абрашев“.