Редовно одржување на хигиената во училишните дворови

Редовно одржување на хигиената во училишните дворови

2015
0
АКЦИЈА

Работни единици од одделенијата “Комунална Хигиена“ и “Механизација“ редовно и навремено вршат тековно одржување на дворните места на основните и средни општински училишта. Редовно е подигнат отпадот. Како Јавно претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ апелираме до  целиот наставен кадар, до родителите и самите ученици да го фрламе отпадот на места каде се поставени контењери, со тоа ја зачувуваме чиста околинатаво која живееме, и придонесуваме за подигање на свеста во општеството во кое живееме за чиста и здрава животна средина.Резултат со слика за двор сандо масевРезултат со слика за двор сандо масев