Редовно миење на улиците

Редовно миење на улиците

1908
0
АКЦИЈА

Одделението “Механизација“ при ЈПКД “Комуналец“  изврши миење на улиците во градот  и населените места со возило “Цистерна”. Во наредниот период ќе се продолжи со миење на улиците со динамика која ќе зависи од временските услови. Миењето се одвива во утринските часови, со цел за подобрување на нивото на хигиената и чистотата на јавните градски површини.