Проодни сите локални патишта и главни градски сообраќајници

Проодни сите локални патишта и главни градски сообраќајници

1712
0
АКЦИЈА

Зимската служба при ЈПКД “Комуналец“ ја следат состојбата 24 часа на ден. Во текот на викендот се работи на терен и како резултат на тоа сите локални патишта и главни градски сообраќајници се проодни. Интензивно се работи за чистење на снегот од патиштата, улиците, тротоарите и другите јавни површини.Од утрото, се чистат и споредните улици, улици кои припаѓаат на четвртата категорија по френкфенција на сообраќај.  Зимската служба при ЈПКД “Комуналец“ го расчистува снегот  на градскиот плоштад “Гоце Делчев“ и останатите пешачки зони во градот. На терен е цеата расположлива механизација, досега се посипани околу 30 тони сол и 15 тони ризла.