Пролетна акција на обновување на постоечките и садење нови дрвореди

Пролетна акција на обновување на постоечките и садење нови дрвореди

1507
0
АКЦИЈА

Во склоп на Годишниот план на работа се работи на дополнително уредување и разубавување на градот. Пролетната акција на Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ и Општина Струмица продолжи со садење на нови и бновување на постоечките дрвореди на улиците: „Ристо Ќурчиев“, „Мара Минанова“ и „Ката Поцкова“. Работната единица од одделението „Управување и одржување на јавно зеленило“ на овој дел од градот засадија  висококвалитетни листопадни садници од сортата јавор.