Пролетна акција за генерално чистење на населено место Бaнско

Пролетна акција за генерално чистење на населено место Бaнско

1657
0
АКЦИЈА

Одделението „Чистота„ при Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ изврши пролетна акција во населеното место Банско. Извршено е генерално чистење, се метеа улиците, комплетно се средија парковите, беше искосена тревата и се собра и подигна отпадот од јавните површини.