ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

795
0
АКЦИЈА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА